home
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum

Klachten

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de door ons verleende zorg. De verloskundigen van Verloskundige Praktijk Castricum doen er alles aan om, op een zo optimaal mogelijke manier, verloskundige zorg en begeleiding te geven. We vinden het belangrijk om dit zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van elke zwangere. Hier zetten wij ons dag en nacht voor in.

Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de bejegening van één van ons. We hopen dat je de ruimte voelt om dat bij ons te uiten. Vertel het ons als er iets is wat je dwarszit! Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al even mee rond loopt. Dan praten we er samen over. Wellicht kunnen we een misverstand uit de weg ruimen of je geruststellen. Het kan ook zijn dat we onze manier van werken zodanig kunnen aanpassen dat je je daar prettiger bij voelt. We willen er graag voor je zijn!

Klachtencommissie
Indien je klachten hebt over de verloskundige zorg dan is het aan te raden eerst met ons daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

De KNOV-klachtencommissie:
 • heeft geheimhoudingsplicht;
 • behandelt uw klacht onafhankelijk
 • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde;
 • doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden;
 • doet geen uitspraken met rechtsgevolg;
 • behandelt geen klachten die bij een andere instantie zijn (of worden) behandeld.

Na de uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege. Het adres van de klachtencommissie, waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
t.a.v. de Klachtencommissie
Rembrandtlaan 44
3723 BK BilthovenDisclaimer
De gegeven adviezen op deze site zijn algemeen van aard en kunnen niet in ieder geval worden toegepast. Verloskundige Praktijk Castricum kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.
Spoedgevallen: 06-13 10 28 70

Adresgegevens

Verloskundige Praktijk
Geesterduinweg 5
1902CB Castricum

Telefoonnummers

Algemeen: 0251 - 670333
bij spoedgevallen: 06-13 10 28 70
Verloskundige Praktijk
Geesterduinweg 5
1902CB Castricum
logo

Algemeen: 0251 - 670333
bij spoedgevallen: 06-13 10 28 70

info@vpcastricum.nl