home
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum
 • Verloskundige Praktijk Castricum

De Bevalling

Elke bevalling is uniek, elke vrouw ervaart een bevalling op haar eigen manier. Als je zwangerschap zonder complicaties verloopt en de medische voorgeschiedenis zonder problemen is, mag je kiezen of je thuis of in het ziekenhuis gaat bevallen.

Als je tijdens je bevalling specialistisch medische zorg nodig hebt dan word je doorverwezen naar een gynaecoloog. Dankzij de goede samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen in onze regio mag je rekenen op de beste zorg voor jou en je kind.

Het is heel belangrijk dat je, samen met je partner, bepaalt waar jij wilt bevallen Meestal begint de bevalling in je eigen omgeving. Zodra je het prettig vindt dat we langskomen, kun je ons bellen. Wij zullen dan controleren hoe het gaat met jou, de baby en de voortgang. Ook bespreken we op dat moment wat jullie willen, thuis blijven of naar het ziekenhuis. Tijdens de bevalling mag je besluiten om wel of niet naar het ziekenhuis te gaan!

Voor optimale kwaliteit van zorg werken wij samen binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Midden Kennemerland (VSV MK). Alle (klinisch) verloskundigen, echoscopisten, kraambureaus uit onze regio, gynaecologen en artsen uit het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) werken hierin samen.

We zijn heel intensief bezig om de samenwerking en zo de kwaliteit van zorg nog optimaler te krijgen. Om dit te bewerkstelligen wordt er multidisciplinair een individueel beleid opgesteld voor elke zwangerschap, waarin je als zwangere vrouw centraal staat. We werken nauw samen aan protocollen en evalueren onze zorg dagelijks.

In het RKZ wordt elke maand een informatie avond over de bevalling gehouden. Ook dit wordt georganiseerd door het Verloskundig Samenwerkingsverband Midden Kennemerland waar wij zelf ook deel van uitmaken.

Dit betekent dat we je zowel voor poliklinische- als klinische bevallingen naar het RKZ zullen verwijzen. Indien je daar een reëel bezwaar tegen hebt, kunnen we met elkaar proberen tot een oplossing te komen.

Het uitwisselen van jouw gegevens doen we alleen met jouw toestemming. Toestemmingsbrief

Bellen
We vinden het belangrijk dat je weet dat je ons altijd mag bellen. Voel je nooit bezwaard. We willen er graag voor je zijn!

Het Bevalplan
Over de bevalling heb je misschien bepaalde wensen of ideeën. Bijvoorbeeld over de houding waarin je wilt bevallen of de plaats van de bevalling. Rond de 36ste week van de zwangerschap zullen we dit met je bespreken. Het is prettig als je dan je wensen aan ons kenbaar maakt. Tijdens dit gesprek krijg je een persoonlijk beladvies van ons.

Wij vinden het heel belangrijk dat je zoveel als medisch mogelijk is de gelegenheid krijgt op je eigen manier te bevallen.

We raden je dan ook aan om samen met je partner ons bevalplan in te vullen. Het invullen van het formulier helpt je bewust na te denken over hoe júllie het zouden wensen rondom je bevalling. Tevens helpt het ons, we kunnen zo nog beter inspelen op jullie wensen en behoeftes.
Neem het ingevulde bevalplan mee bij het 36 weken- consult. Het geeft ons een leidraad tijdens het gesprek.

Spoedgevallen: 06-13 10 28 70

Adresgegevens

Verloskundige Praktijk
Geesterduinweg 5
1902CB Castricum

Telefoonnummers

Algemeen: 0251 - 670333
bij spoedgevallen: 06-13 10 28 70
Verloskundige Praktijk
Geesterduinweg 5
1902CB Castricum
logo

Algemeen: 0251 - 670333
bij spoedgevallen: 06-13 10 28 70

info@vkpcastricum.nl